Výroba

 
K výrobě vynikajícího sudu pomocí vlastních ručních prací pečlivě a zodpovědně přistupují bednáři, od zpracování stromů z lesa až po konečný výrobek. Pečlivé a jemné rozdíly mezi lesy jsou prvním zásadním a základním krokem v procesu, protože výkyvy půdy, klimatu a nadmořské výšky ovlivňují růst dubových stromů. Proto odborníci z Maďarské republiky identifikující rostoucí primární oblast v daném regionu, mohou pečlivě zvolit nejlepší kácení těchto stromů.

   
   
 

                                         
     Materiál                       Zpracování                        Vyzrání                          Pražení