Impressum

 

Barrique s.r.o.
Nová 15
SK-945 01 Komárno - Ďulov Dvor

Telefon: +421 915 768 322

E-mail: info@barrique-sro.sk
Internet: www.barrique-sro.sk

                                  

Jednatel:
Zsolt Kardhordó

IČO:
36 552 658, Krajský Súd Nitra, SR
Daňové číslo: SK2020161000

© 2012 by Barrique s.r.o.

 
Společnost Barrique s.r.o. Vás oprávňuje používat zveřejněné informace výhradně pro vaše osobní, nikoli komerční použití. Materiály, které se nacházejí na této webové stránce nesmíte žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo vystavovat v síťovém prostředí. Barrique s.r.o. může obsah této webové stránky kdykoliv změnit bez předchozího oznámení. Barrique s.r.o. není v žádném případě zodpovědná za žádné přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím, respektive neposkytnutím informací a služeb na této web stránce.
Společnost Barrique s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových serverů třetích stran, na které existují odkazy z této webové stránky.