Vyzretie

  
Schnutie
Najmenej dva roky sa skladujú tieto dúhové drevá na voľnom priestranstve v prírode, kde sú vystavené prirodzeným vplyvom vetra, slnka a dažďa. Drsné taníny, estery a iné nečistoty sa počas tohto procesu vyplavia. Voľné klietkovanie týchto driev a ich točenie zabezpečujú správnu ventiláciu.
  


Zavlažovanie
Nepretržite sa sledujú poveternostné podmienky a obsah vlhkosti dúhových driev. Počas obdobia suchých poveternostných podmienok, sa používa čerstvý prameň vody, aby sa takto mohli dúhové drevá zavlažovať.