Spracovanie


Dubové drevo sa štiepi
Sudy sa vyrábajú výlučne z polenového dreva. Tieto prvé kroky v procese výroby dúhových driev sa začínajú už v tom čase, keď sa kmene stromov dubu napília na diely. Potom sa tieto diely naštiepia, kde sa do každého dielu zavedie klin do jadra týchto driev a dub sa naprieč svojím jadrom naštiepi. Akonáhle je drevo naštiepané, kôra stromu, závlačka, bel a vnútorné jadro sa vypília a odkryjú časť duba, z ktorého sa potom vytvoria dúhové drevá.
  


Potom ako sú vyrobené dúhové drevá, prechádza sa na voľné klietkovanie tohto dreva. Tu sa prevádzajú dve kontroly. Tento starý proces zabezpečuje jediný spôsob, ako vyrobiť dúhové drevá bez zvyšku vlhkosti. To znamená, aby toto drevo bolo v budúcnosti vodotesné bez toho, aby sa porušilo.