Materiál

 
Maďarský dub
Sudy z maďarskej republiky sa vyrábajú z dreva zo zmiešaných lesov. Hlavne dva druhy duba spĺňajú znaky kvality na výrobu vínnych sudov - Quercus Petreae a Quercus Robur. Sú to vlastne rovnaké druhy duba, ktoré rastú asi 1.500 kilometrov západne od Maďarskej republiky, v lesoch Francúzska.
 


Výrub týchto stromov sa začína novembrom a trvá až do apríla, takže môžu byť tieto duby so súhlasom ochrany životného prostredia vyrúbané. Zároveň pre selektívny výrub týchto stromov používajú maďarskí lesníci metódu „nasadenia nových dubov", ktorá slúži na obnovu zalesnenia týmto drevom. Z mnohých lesov vôbec nie je prevádzaný výrub. Lesy pokrývajú v Maďarskej republike  19 % územia a starostlivosť o udržanie týchto lesov prevažovala už i za komunistických čias v Maďarskej ľudovej republike. Maďarskí lesníci sa vždy bohato starali o tento materiál, ktorý udržiavali v rezorte prírody.