Výroba

 
K výrobe vynikajúceho suda pomocou vlastných ručných prác starostlivo a zodpovedne pristupujú debnári, od spracovania stromov z lesa až po konečný výrobok. Starostlivé a jemné rozdiely medzi lesmi sú prvým zásadným a základným krokom v procese, pretože výkyvy pôdy, podnebia a nadmorské výšky ovplyvňujú rast dubových stromov. Preto odborníci z Maďarskej republiky identifikujúci rastúcu primárnu oblasť v danom regióne, môžu starostlivo zvoliť najlepší výrub týchto stromov.
 
  
 

                                         
         Materiál                       Spracovanie                      Vyzretie                         Praženie