Kontakt


¤akujeme Vám za Váš záujem o naše produkty a sme radi, ×e si prajete nás kontaktovaŁ.  
 
Naša adresa
BARRIQUE s.r.o.
Zsolt Kardhordó
Nová 15
945 01 Komárno - ¤ulov Dvor

Telefón
+421 905 22 80 23

Mobil
+421 915 768 322

E-mail
  info@barrique-sro.sk